Нээлтийн үйл ажиллагаа

2015-2016 оны хичээлийн жилийн хүүхэд хүлээн авах бэлтгэл ажлыг хангаж, хичээлийн жилийн Нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулав.
  •      Хичээлийн жилийн нээлтийн үйл ажиллагааг, хөгжмийн багш, багш нар хамтран зохион байгууллаа.
  •      Цэцэрлэгийн Нээлтийн үйл ажиллагаанд НБГ-ын санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн Наранцогт оролцов.
  •      9 дүгээр сарын 02-нд Бэлтгэл бүлгийн Х.Мөнхжавхлан, Бэлтгэл бүлгийн Мөнхзаяа нар хичээлийн шинэ жилийн анхны хонх цохин хүүхдүүд анги танхимдаа орцгоож, багш     нар “Хүүхэд бүрийн хөгжил” сэдэвт хичээлээр үйл ажиллагаа эхэллээ.