ХҮҮХЭД БҮХЭН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД АЮУЛГҮЙ ОРОЛЦОГ

эцэг эх, багш ажилтан нар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж цэцэрлэгийн орчинд хүүхдээ заавал хөтөлж яваарай.