Эрүүлжүүлэх чийрэгжүүлэх ажил

3.4.JPG
2015-2016 оны Хичээлийн жилийн Эрүүл мэндийг сахин хамгаалах бэлтгэл ажлыг хангаж цэцэрлэгийн үндсэн Дунд, ахлах, бэлтгэл бүлгийн /хуучин явж байсан/ нийт 199 хүүхдийг БЗД-ийн Эрүүл мэндийн 10-р төвд Эрүүл  мэндийн /шээс, цагаан хорхой/ шинжилгээнд бүрэн хамруулж, бүртгэлээ.Мөн хичээлийн жилийн шинэ элсэлтийн хүүхдүүдийг бүрэн хамруулсан. Хүүхэд хүлээн авах бэлтгэл ажлыг хангаж  Цэцэрлэгийн анги танхим, хөгжмийн өрөө, гал тогоо болон бусад өрөө тасалгаанд Дарьхант ХХК-иар нийт 720м кв талбайд ариутгал халдваргүйтгэл хийлгэсэн.

    


Ариутгал халдваргүйтгэл
Орчны ариун цэврийг сайжруулж цэцэрлэгийн хашааны гадуурх  хогийг цэвэрлэн, шарилж ургамлыг түүж, гадаа талбайг угааж цэвэрлэн халдваргүйжүүлж, хог хаягдлыг тогтмол цаг хугацаанд нь ачуулж байна.


   

   

                                                          
Гадаад орчны эрүүл ахуй coupons for prescription drugs link cialis manufacturer coupon 2016
ataraxia read atarax precio
renova open renovar passaporte